Gå til hovedinnhold

Tilsyn med GDF Suez

Ptil gjennomførte 12.mai tilsyn med GDF Suez sin oppfølging av prosesser og utvikling av styringssystemer.


Målet med tilsynet var å følge opp at GDF Suez har forbedret avvik og forbedringspunkter som er påvist i tidligere tilsyn samt en gjennomgang av selskapets pågående arbeid med å forbedre styringssystemet.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til rapportering og oppfølging.

GDF Sues har fått frist til 29.6.2015 med å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00