Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco – teknisk sikkerhet og drift Kollsnes

Ptil gjennomførte i perioden 17.-19.6.2014 et tilsyn på Kollsnes gassbehandlingsanlegg rettet mot fagområdene teknisk sikkerhet og sikker drift.


Gassbehandlingsanlegget på Kollsnes i Hordaland er operert av Gassco.

Målet med tilsyn rettet mot teknisk sikkerhet er å føre tilsyn med at utvalgte barrierer med tilhørende ytelseskrav er i samsvar med krav nedfelt i forskrifter, standarder og styrende dokumenter. Eksplosjonslaster, konstruksjoners kapasitet, usikkerhet i risikovurderinger, overtrykksbeskyttelse og trykkavlastning er områder som kan bli vektlagt.

Resultat
Tilsynet var godt tilrettelagt og både presentasjoner og intervjuene viste stor grad av åpenhet.

Ptil identifiserte tre forbedringspunkter under tilsynet. Disse var knyttet til sikkerhetskritisk utstyr, låsesystem for ventiler (interlock/keylock) og alarmer. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77