Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco –Statpipe

Vi har ført tilsyn med Gassco og deres drift og vedlikehold av betongkulverten for Statpipe-rørledningene.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 6. og 7. november 2018.

Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Gassco (operatør) og Equinor (teknisk tjenesteyter) sikrer etterlevelse av myndighetskrav, anerkjente standarder og egne krav for drift og vedlikehold av betongkulverten for Statpipe.

Resultat
Tilsynet identifiserte ett avvik knyttet til:

  • Manglende og mangelfulle analyser

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Kvalitetskontroller og verifikasjoner
  • Registrering av inspeksjonsdata

Gassco har fått frist til 14. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77