Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco – Nyhamna

22.-23. november 2018 førte vi storulykketilsyn med Gassco på Nyhamna. Tema for tilsynet var beredskap, oppfølging av forrige års storulykketilsyn og implementering av nye krav i storulykkeforskriften.


Mål
Målet med tilsynet var å få bekreftet at Gassco med TSP Shell hadde etablert en beredskap som var i henhold til kravene i forskriftene. Dette var en oppfølging av storulykketilsynet fra 2017. I tillegg ville vi se på hvordan nye krav i storulykkeforskriften var implementer, tiltak etter hendelsen 4.3.2018 hvor injeksjonspunkt løsnet under lekkasjetest og status på vibrasjonsproblemene i målestasjonen.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Innsending av beredskapsplan
  • Informasjon til allmennheten

Gassco har fått frist til 25. januar 2019 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77