Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco – Kollsnes

Vi har ført storulykketilsyn med Gassco på Kollsnes.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 10. desember 2018. Tema for tilsynet var beredskap og implementering av nye krav i storulykkeforskriften.

Mål
Målet med tilsynet var å få bekreftet at Gassco, med Equinor som teknisk tjenesteyter, ivaretar kravene i petroleumsforskriftene, storulykkeforskriften og samt egne prosedyrer når det gjelder å redusere sannsynligheten for en storulykke.

Resultat
Tilsynet identifisert ingen avvik, men tre forbedringspunkter knyttet til robusthet i beredskapsorganisasjon, innsending av beredskapsplan og informasjon til allmenheten.

Vi har bedt Gassco innen 25. januar 2019 gi oss sin vurdering av disse forbedringspunktene.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77