Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco – Kårstø

Vi har ført tilsyn med Gassco rettet mot styring av risiko i driftssituasjonen på Kårstø.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 22. – 24. oktober 2018.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at det er etablert nødvendige barrierer på Kårstø, og at det er et system for styring av risiko i driftsfasen.

Resultat
Tilsynsaktiviteten identifiserte ingen avvik

Det ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til bruk av arbeidsmiljørisikodata og tilpassing av eller opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

Gassco har fått frist til 26. januar 2019 med å gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77