Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Gassco – Draupner S/E

Vi har ført tilsyn med Gassco som operatør og Statoil som teknisk tjenesteyter for Draupner. Tilsynet var knyttet til prosessanlegget og transportsystemet.


Innretningene Draupner S og Draupner E er en del av rørledningsnettet for gasstransport på norsk sokkel.
Gassco er operatør, og bruker Statoil som teknisk tjenesteyter (TSP).

Draupner S-innretningen ble satt i drift i april 1985, som en del av Statpipe-systemet.

Draupner E-innretningen ble installert i 1994 som en del av Europipe I-rørledningen fra Sleipner-feltet til Emden i Tyskland.

Draupner S og E befinner seg i blokk 16/11 i Nordsjøen, og er knyttet sammen med broforbindelse.

På innretningene samles rør fra Kårstøanlegget, Heimdalfeltet, Sleipnerfeltet og Kollsnesanlegget.

Innretningene leverer gass i rørledningene Norpipe, Europipe1 og Franpipe.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i perioden 20. februar – 5. mars 2018.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at operatørselskapet Gassco og teknisk tjenesteyter Statoil, ivaretar sikker drift av prosessanlegget på Draupner, inkludert tilhørende transportsystem.

Vi så blant annet på verifikasjon av styring av vedlikehold og hvordan barrierer blir ivaretatt i drift.
Ansvar og arbeidsdeling mellom Gassco og Statoil var også en del tilsynet.

Resultat
Tilsynet identifiserte ett avvik knyttet til:

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

Gassco har fått frist til 1. juni 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95