Gå til hovedinnhold

Tilsyn med forberedelser og planer for kapsling ved utblåsning

Petroleumstilsynet (Ptil) har i 2014 ført tilsyn med fem operatørselskapers forberedelser og planer for kapsling av en eventuell utblåsning.


Formålet med tilsynsaktiviteten, som omfattet Statoil, Shell, Det Norske, Lundin og OMV, var å se nærmere på hvilke krav og tiltak de ulike operatørene hadde etablert generelt, og for én konkret brønn som selskapene hadde boret det siste året. Bakgrunn for tilsynene var hendelsene på Montara i 2009 og på Macondo i 2010.

Resultater
De gjennomførte tilsynsaktivitetene bekreftet at alle selskapene har etablert planer for kapsling og at det var inngått avtaler om tilgjengelighet av utstyr i tilfelle en utblåsning. Det var også inngått avtaler med selskaper som tilbyr tjenester og kompetanse til å operere dette utstyret.

Tilsynsaktivitetene identifiserte forskjeller mellom de ulike selskapene med hensyn til:

  • innhold av beredskapsplaner for kapslingsoperasjoner og grad av eierskap til slike planer
  • omfang og modenhet av egne planer
  • grad av tilgjengelighet på eget personell.

Med bakgrunn i formålet med tilsynene og de observasjoner som vi har gjort, har vi valgt å oppsummere alle forholdene i et felles brev til selskapene uten å knytte de ulike funnene spesifikt mot den enkelte operatøren. Dette er gjort for å sikre god erfaringsoverføring fra tilsynene.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95