Gå til hovedinnhold

Tilsyn med flyteevne, stabilitet og ballastering for Veslefrikk B

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 19.10.2011 og 20.10.2011 tilsyn med Statoil på Sandsli.


Mål
Målet med tilsynet var å se til at Veslefrikk B hadde flyteevne, stabilitet og ballastering i samsvar med samsvar med kravene i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Regelverk for modifikasjoner
  • Dokumentasjon av vektmarginer
  • Dokumentasjon av deplasementstester
  • Maritim kompetanse
  • Kollisjonsenergi og skadeomfang ved skipskollisjoner

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064