Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Faroe Petroleum AS

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Faroe Petroleum AS (Faroe) som rettighetshaver i utvinningstillatelser.


Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med selskapets ivaretakelse av krav til rettighetshavere. Hovedelementene i tilsynet var knyttet til styringssystem, dokumentasjon og håndtering av risiko, herunder risiko for storulykker.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til intern revisjon.

 

Journal 2014/147 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064