Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Faroe - brønn 2/8-18 S

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 28.2.2012 tilsyn med Faroe Petroleum Norge AS (Faroe) i forbindelse med selskapets første leteboring på norsk sokkel.


Bakgrunn
Tilsynet var rettet mot Faroe sin planlegging av aktiviteter i forbindelse med forestående boring av letebrønn 2/8-18 S Clapton i utvinningstillatelse 440 s med den flyttbare innretningen Maersk Guardian.

Tilsynet inngår som en del av vår behandling av selskapets søknad om samtykke til å gjennomføre denne boreaktiviteten.

Mål
Målet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunktet knyttet til:

  • Kapasitet og kompetanse
  • Styringssystem
  • oppfølging av risikoregister og tiltaksplan

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77