Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av rørledninger til utbyggingen av Mariafeltet

Vi har ført tilsyn med Wintershalls styring av fabrikasjonen av rørledninger til utbyggingen av Mariafeltet.


Wintershall Norge er operatør for Mariafeltet, som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, ca 200 kilometer fra fastlandet. 

Maria er det første feltet Wintershall bygger ut som operatørselskap. Feltet ligger på ca 300 meters dyp og bygges ut med undervannsløsninger som knyttes til flere nærliggende innretninger. Maria er planlagt satt i produksjon i 2018.

I perioden 7. til 15. februar 2017 førte vi tilsyn med Wintershalls styring av fabrikasjonen av rørledninger som skal installeres på feltet. Subsea 7 har kontrakt med Wintershall for ingeniørarbeid, innkjøp, fabrikasjon og installering av rørledningene. Tilsynet omfattet også hvordan Subsea 7 ivaretar sitt ansvar for å etterleve regelverkskrav og operatørens krav.

Det ble ikke påvist noen avvik fra regelverkskrav i dette tilsynet.

Det ble påvist forbedringspunkter med hensyn til arbeidsbeskrivelse for operatørens stedlige representanter ved rørfabrikasjonen og til organisasjonskart for sveisekontrollfunksjonen.

Vi har bedt Wintershall innen 27. mars 2017 å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 51 87 35 12