Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av Johan Sverdrup

Ptil har ført tilsyn med detaljprosjekteringen av stålunderstellene til to innretninger på Johan Sverdrup.


Statoil er operatør på Johan Sverdrupfeltet, som ligger i Nordsjøen, ca. 155 kilometer vest for Karmøy i Rogaland.

Første byggetrinn i utbyggingen er et feltsenter med fire innretninger for boligkvarter, prosessanlegg, boreanlegg og stigerør. Stigerørsinnretningen er tilrettelagt for tilknytning av elektrisk kraft fra land. De fire innretningene har broforbindelser.

Ptil har ført tilsyn med Statoil knyttet til detaljprosjekteringen av stålunderstellene til boreinnretningen (DP) og stigerørsinnretningen (RP). Tilsynet fant sted i uke 39 ved Kværner Verdal, som er ansvarlig for fabrikasjonen av understellene, og i uke 48 ved Drydocks World i Dubai, som er underleverandør til Kværner.

Det ble ikke påvist noen avvik i dette tilsynet.

Det ble imidlertid påvist et forbedringspunkter knyttet til formalisering av læring.

Statoil er bedt om å melde tilbake sin vurdering av forbedringspunktet innen 1.2.2017.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95