Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av fleksibelt stigerør til Gina Krog FSO

Petroleumstilsynet gjennomførte 21.-22.september 2015 tilsyn med Statoil og fabrikasjon av fleksibelt stigerør til Gina Krog FSO.


Målet med tilsynet var følge opp fabrikasjonen av fleksibelt stigerør, følge opp operatør og leverandør/underleverandør og se til at prosjektet blir planlagt og gjennomført i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Dokumenthåndtering
  • Ansvar og myndighet.

Statoil har fått frist til 10.november for å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77