Gå til hovedinnhold

Tilsyn med fabrikasjon av ankerkjetting til Songa Cat D-rigger

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 26.2-27.2 2015 tilsyn med Songa Offshore sin oppfølging og styring av fabrikasjon av ankerkjettingene til Cat D-riggene.


Målet med tilsynet var å verifisere at fabrikasjonen av ankerkjetting blir styrt, fulgt opp og gjennomført i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Leveranseoppfølging
  • Planlegging og dokumentasjon av inspeksjon
  • Registrering og dokumentasjon av reparasjons-sliping 


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064