Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil – Jotun B

I perioden 1. september 2016 til 25. august 2017 førte vi tilsyn med ExxonMobil sine aktiviteter i forbindelse med modulbasert boreanlegg og permanent plugging og forlating av brønnene på Jotun B innretningen.


Aktiviteten involverte Halliburton, Petroleum Well Service, Aker MHWirth og Aker Solutions og flere andre bore- og brønnservice selskap om bord på Jotun B innretningen.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere selskapenes styringssystem, tekniske løsninger for etterlevelse av krav i regelverk og standarder. Det direkte formålet er å bidra til at potensiale for arbeidsmiljø-, ytre miljø-, og storulykkesrisiko reduseres så langt som mulig.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert åtte forbedringspunkter knyttet til:

  • Risikoregister
  • Vedlikehold
  • Dataoverføring
  • Anlegg, systemer og utstyr
  • Bemanning og kompetanse
  • Verneombudsrollen
  • Løfteutstyr
  • Brønnkontroll

ExxonMobil har fått frist til 1. november 2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77