Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil – Jotun A

Ptil gjennomførte 8.12-12.12 2014 tilsyn med ExxonMobil sin styring av kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr på Jotun A.


Målet med aktiviteten var å vurdere om selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, teknisk tilstand på løfteutstyr og løfteoperasjoner er i samsvar med regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Risikovurdering og tiltaksplan
 • Opplæring
 • Ståltau
 • Kontroll av kraner og utsettingsarrangementer
 • Mottakskontroll av løfteutstyr
 • Materialhåndteringsplan
 • MOB-båt
 • Redningsflåte
 • Stillas
 • Eksoseksponering av brannpumpe

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Tekniske forhold av offshorekranene
 • Bumpere
 • Tilkomst


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064