Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS

Ptil førte i perioden 20.5.2016 til 26.5.2016 tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (ExxonMobil) sin tilrettelegging for logistikk, herunder materialhåndtering, styring av kran og løfteoperasjoner og vedlikehold av løfteutstyr på Ringhorne.


Målet med tilsynet var å verifisere etterlevelse av selskapets egne krav og myndighetskrav i forhold til operasjonelle, administrative og tekniske forhold innenfor tilsynsområdet.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til offshorekraner og kommunikasjon.

Videre ble det identifisert fire forbedringspunkt knyttet til tekniske forhold, dokumentasjon, kompetanse og forløpere for offshorekranene.

ExxonMobil har fått frist til 1. august 2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95