Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production as – Jotun B

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 3.-5.2.2014 tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production AS (ExxonMobile) på Jotun B.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at ExxonMobile sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • oppdatering av dokumentasjon
  • merking av batteribanker

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • vedlikehold
  • kabling i kabinett

 

Journal 2014/21
 

 

 

 

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064