Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ExxonMobil

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.-21.3.2013 tilsyn med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (EM) i sitt arbeid med å sikre etterlevelse av petroleumsregelverkets krav til ansvarshavende for elektriske anlegg, drift av elektriske anlegg og instrumenterte sikkerhetssystemer på Balder.


Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at relevante regelverksbestemmelser blir oppfylt.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • barriere mot gassinntrengning i luftinntak
  • oppdatering av teknisk driftsdokumentasjon
  • midlertidig utstyr
  • flyttbare elektriske vifteovner

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • ansvarshavende for elektriske anlegg
  • identifisering og rapportering av sikkerhetskritiske feil
  • elektrisk fordelingstavle
  • driftsprosedyrer

Journal 2013/48

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95