Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Esso - Slagentangen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte tilsyn med Esso sin styring av arbeidsmiljøforhold under revisjonsstans 2012 for egne og entreprenørers arbeidstakere på Slagentangen.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Esso planlegger og gjennomfører revisjonsstansen med henblikk på grupper som kan være særlig risikoutsatt.

Tilsynet fokuserte på arbeidstakermedvirkning, oppfølging av arbeidstid, hvordan risikoforhold for personell som arbeider under stansen håndteres, samt arbeidsvilkår for både ansatte og innleide arbeidstakere i entreprenørselskapene.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert ett forbedringspunkt knyttet til rolleforståelsen og kompetanse hos vernetjenesten.

Brev til Esso
Tilsynsrapport - Slagentangen

Journal 2012/979

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064