Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Esso – Slagentangen

Vi har ført storulykketilsyn med Esso Norge AS (Esso) på Slagentangen.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i dagene fra 4. til 6. desember 2018. Tema for tilsynet var beredskap, oppfølging fra forrige års storulykketilsyn og implementering av nye krav i storulykkeforskriften.

Mål
Målet med tilsynet var å få bekreftet at Esso ivaretar kravene i petroleumsforskriftene, storulykkeforskriften og samt egne prosedyrer når det gjelder å redusere sannsynligheten for en storulykke.

Resultat
Tilsynet identifiserte ingen avvik, men to forbedringspunkt. Dette gjelder trening og øvelser og manglende innsending av beredskapsplan.

Vi har bedt om tilbakemelding fra Esso innen 14. januar 2019.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77