Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Esso – Slagentangen

Petroleumstilsynet gjennomførte 9.–10.2.2015 tilsyn med Esso Slagentangen som omfattet overflatevedlikehold og korrosjon under isolasjon (KUI).


Målet med tilsynet var å verifisere om Esso Slagentangen ivaretar kravene i ramme-, styrings- og teknisk og operasjonell forskrift for landanlegg innenfor området overflatevedlikehold og KUI.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til dokumentasjon.

Slagentangen er Norges eldste landanlegg og ble åpnet av Einar Gerhardsen i 1961. Raffineriet behandler ca. 5,6 millioner tonn petroleum per år.  Raffineriet foredler råolje til fyringsolje og drivstoff for biler, båter og fly. Omkring 60 prosent av de ferdige produktene blir eksportert ut av landet. Oljen transporteres til Slagentangen med skip og føres i land ved en egen oljeterminal på et kaianlegg.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064