Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Esso Norge – Slagentangen

Vi har ført tilsyn med alarmbelastningen og Human Factors forhold på Slagentangen.


Essos raffineri på Slagentangen ligger i Tønsberg og omformer råolje, hovedsakelig fra Nordsjøen, til petroleumsprodukter for forbruker- og industriformål.

I perioden 22. til 24. august 2017 førte vi tilsyn med oppfølging av alarmbelastning og «Human Factors» (HF) forhold i kontrollrommet på Slagentangen.

Målet
Målet var å undersøke hvorvidt alarmsystemene på anlegget gir paneloperatørene den nødvendige støtte i håndteringen av prosessanlegget under normale driftsituasjoner, forstyrrelser ved hendelser, målt opp mot relevante selskaps- og myndighetskrav.

Resultat
Tilsynsaktiviteten identifiserte ett avvik knyttet til opplæringsrom i Remote Operation Building (ROB).

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

Vi har bedt Esso gi oss tilbakemelding innen 9. oktober 2017 om hvordan de vurderer disse forholdene.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95