Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Visund

I perioden 20. til 23. november 2018 førte vi tilsyn med materialhåndtering, sikker bruk og vedlikehold av løfteutstyr på Visund.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp selskapets styring og ledelse av materialhåndtering, verifisere at planlegging og utførelse av løfteoperasjoner er i henhold til krav samt følge opp vedlikehold og tilstand på løfteutstyr.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Samsvarsmåling av løfteutstyr i boreområdet
  • MOB-båt forløper var ikke utformet i henhold til krav fra produsent

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Roller og ansvar knyttet til fagansvarlig logistikk
  • Palleløfter i grovlager
  • Oppbevaring av MOB-båt forløper
  • Lokal prosedyre
  • Høyttalere i krankabiner

Equinor har fått frist til 15. februar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkter vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77