Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Visund

I perioden 6. – 8. juni 2018 førte vi tilsyn med Equinors ivaretakelse av sikkerhet på konstruksjoner og marine systemer på Visundfeltet.


Mål
Målet med tilsynet var å se at Equinors ivaretakelse av konstruksjonssikkerhet var i henhold til krav i regelverket.

Resultat
Vi identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkter.

I dette tilsynet ba vi også selskapet om å identifisere egne funn. Ved å etterspørre hvordan de selv mener de faktiske forholdene er, kan vi få et bilde på deres egen virkelighetsoppfatning.

Equinor identifiserte forbedringspunkter knyttet til:

  • Styrende dokumenter
  • Kompetanse
  • Vedlikehold

Målet med denne typen egenevaluering er å få et innblikk operatørens virkelighetsoppfatning, hva denne bygger på og hvordan selskapet vurderer og forholder seg til denne virkeligheten.

Vi har bedt Equinor om å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95