Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor UPN – oppfølging av endringer

I perioden 15. mai til 1. juni 2018 førte vi tilsyn med Equinor Utvikling og produksjon Norge (UPN) sin egen oppfølging av endringer.


Mål
Målet med tilsynet er å se til at selskapet gjennomfører endringer slik at HMS-risiko identifiseres og følges opp, og HMS-gevinster identifiseres og realiseres.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Selskapets egen oppfølging
  • Styring av kompetanse

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Mål for HMS-forbedring i prosjektet DB16-19
  • Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning
  • Psykososialt arbeidsmiljø

Equinor har fått frist til 31. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77