Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Sture

Vi har ført storulykketilsyn med Equinor på Sture.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 11. og 12. desember 2018. Tema for tilsynet var beredskap og implementering av nye krav i storulykkeforskriften.

Mål
Målet med tilsynet var å få bekreftet at Equinor ivaretar kravene i petroleumsforskriftene, storulykkeforskriften og samt egne prosedyrer når det gjelder å redusere sannsynligheten for en storulykke.

Resultat
Tilsynet identifiserte ett avvik og tre forbedringspunkter. Avviket omhandlet gjennomføring av trening og øvelser, mens forbedringspunktene gjaldt robusthet av beredskapsorganisasjon, innsending av beredskapsplan og informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak.

Vi har bedt Equinor innen 25. januar 2019 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi observerte.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77