Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Statfjord C

Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot boring og beredskap på Statfjord C-innretningen.


I perioden 1. til 7. juni 2018 førte vi tilsyn med Equinor og deres styring av boring og beredskap på Statfjord C-innretningen.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere om Equinor har etablert systemer som sikrer nødvendig brønnkontroll kompetanse, integritet til brønnkontrollutstyr, samt robust beredskapsorganisering ombord slik at en brønnkontrollhendelse kan håndteres på en effektiv måte.

Gjennom tilsynsaktiviteten ville vi ha oppmerksomhet på at det er etablert prosesser som sikrer ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for Statfjord C og at disse blir kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen slik at operatøren, i en periode med drift i senfase, opprettholder en robust og kompetent beredskapsorganisasjon.

Vi ønsket å følge opp at Equinor jobber systematisk for å forebygge storulykker.

Resultat
Tilsynet identifiserte ett avvik fra krav i regelverket. Dette gjaldt funksjonstesting av bypass (booster) til kuttefunksjon for utblåsningsventil (bop).

Vi identifiserte også forbedringspunkt knyttet til bruk av beredskapsressurs og system/systematikk for trening og øvelser.

Vi har bedt Equinor innen 31. august 2018 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, og om deres vurdering av de forbedringspunktene vi observerte.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77