Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Statfjord C

I perioden 23. april til 30. mai 2018 førte vi tilsyn med Equinor sin oppfølging av forutsetninger i levetidssamtykke for Statfjord C (SFC).


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere hvordan forhold beskrevet i samtykkesøknad og forutsetninger for samtykke er fulgt opp av Equinor, og om det har ført til forbedringer innen helse, miljø og sikkerhet på innretningen.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

  • Brannvannssystemet
  • Gjennomføringer i brannskiller
  • Støyeksponering
  • Kjemisk helsefare

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Inspeksjon av gjennomføringer i brannskiller
  • Oppdatering av tekniske driftsdokumenter
  • Brannskiller
  • Ergonomiske forhold
  • Arbeidstakermedvirkning

Equinor har fått frist til 31. august 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95