Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Statfjord A i senfase

I perioden 28. august til 5. oktober 2018 førte vi tilsyn med Equinor sin styring og oppfølging av Statfjord A og forutsetningene for å drive anlegget sikkert.


Statfjord er et felt som produserer olje og gass fra begge sider av grenselinjen mellom norsk og britisk kontinentalsokkel i Tampen-området.

Feltet er bygd ut med tre integrerte prosess-, bore- og boliginnretninger med understell i betong og dekksramme av stål. Statfjord A kom i produksjon i 1979. Plan og utbygning for drift for Statfjord senfase ble godkjent juni 2005. Samtykke til bruk av Statfjord A utover opprinnelig designlevetid ble gitt 28.12.2007 med 20 år til 1.1.2028.

Mål
Målet med dette tilsynet var å følge opp hvordan Equinor har fulgt opp og etterlevd forutsetningene som ble gitt i søknaden om levetidsforlengelse og at styringen er i henhold til operatørens og myndighetenes krav. Vi la spesifikk vekt på vedlikehold og reservedelsstyring av anlegg og utstyr knyttet til materialhåndtering, tilstandsovervåking av utvalgte prosess-systemer og bore- og brønnanlegg fram mot predikert nedstengning i slutten av 2022.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

Equinor har fått frist til 30. november 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77