Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Statfjord A

Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot selskapet oppfølging av teknisk tilstand for konstruksjoner etter levetidsforlengelse på Statfjord A-innretningen.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført fra 7. til 9. november 2018.12.21

Bakgrunn
Statfjord A-innretningen er den første og eldste av de tre produksjonsplattformene på Statfjordfeltet i Nordsjøen. Innretningen ble installert i 1977. Opprinnelig var levetiden planlagt til 30 år, fram til 2007. I 2008 ga Ptil Statoil (i dag Equinor) samtykke til levetidsforlengelse for Statfjord A i 20 nye år fram til utgangen av 2027.

Equinor forventer nå at produksjonen avsluttes i 2022.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Equinor ivaretar den tekniske tilstand av last-bærende konstruksjoner på innretningen som driftes ut over design-levetid.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik i tilsynet. Vi observerte to forbedringspunkt knyttet til overvåkning og kontroll av sviktmekanismer og overvåking av ytelse og teknisk tilstand, og har bedt Equinor innen 4. februar 2019 gi oss sin vurdering av disse.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77