Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Snorre utvidningsprosjekt

Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot subsealeveransen til Snorre utvidningsprosjektet.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 15. og 16. november 2018.

Mål
Målet med aktiviteten var å se til at detaljprosjekteringen av subsea produksjonssystem og juletre er i henhold til selskapet sine egne krav, samt krav i regelverket. Et delmål var og å følge opp hvordan prosjektet utfører sin påseplikt mot leverandøren.

Resultat
Tilsynsaktiviteten identifiserte ingen avvik.

Det ble identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • System for deteksjon av lekkasjer – krav til ytelse
  • Risikoreduksjon og kontinuerlig forbedring
  • Instrumentering og overvåking

Equinor har fått frist til 25. januar 2019 med å med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95