Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Snorre B

I perioden 13. – 17. august 2018 førte vi tilsyn med boring og beredskap på Snorre B-innretningen.


Snorre er et oljefelt som ligger i Tampenområdet i Nordsjøen, cirka 150 kilometer vest for Florø. Feltet er bygd ut med to flytende, integrerte innretninger, Snorre A og B, og en undervannsbrønnramme som er knyttet til Snorre A. Statoil er operatør for feltet.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere robust planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner og sikker drift, herunder teknisk tilstand for brønnkontrollutstyr på Snorre B. I tillegg førte vi tilsyn med om det var etablert prosesser som sikrer ivaretakelse av forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for Snorre B og at disse blir kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen slik at operatøren, i en periode med drift i forlenget levetid, opprettholder en robust og kompetent beredskapsorganisasjon.

Resultat
Tilsynsaktiviteten identifiserte ingen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

Equinor har fått frist til 19. september 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95