Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor prosessikkerhet på Johan Castberg

I perioden 3.-4. desember 2018 førte vi tilsyn med Equinor sin ivaretakelse av prosessikkerhet i design av Johan Castberg.


Tilsynet er forankret i Arbeids- og sosialdepartementets tildelingsbrev til Petroleumstilsynet, kapittel 3.1 om at risikoen for storulykker i petroleumssektoren skal reduseres. Bakgrunnen for tilsynet er innretningsforskriftens krav til prosessikring.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor har designet og dokumentert at prosessikringssystemene på Johan Castberg prosessanlegg er i henhold til regelverkets krav.

Resultat
Det ble ikke påvist avvik eller forbedringspunkt i forbindelse med tilsynet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77