Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor og Transocean – bruk av trykkbalanserte boreoperasjoner med Songa Equinox

Vi har ført tilsyn med Equinor og Transocean sin bruk av trykkbalanserte boreoperasjoner med Songa Equinox på Troll Olje.


Mål
Målet med tilsyn var å se til at Equinor og Transocean, sammen med tjenesteleverandør Enhanced Drilling og andre involverte bore- og brønntjenester, ivaretar planlegging og gjennomføring av trykkbalanserte boreoperasjoner med bruk av Controlled Mud Level (CML) boremetode i henhold til egne krav, krav i regelverket og i tilviste standarder. I dette inngår innhenting, bearbeiding og bruk av erfaring fra slike trykkbalanserte boreoperasjoner for kontinuerlig forbedring og reduksjon av risiko.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til manglende funksjon for å kunne avlede gassvolumer som kan komme opp returlinje i CML-systemet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til uklare krav til sertifisert brønnkontrollkompetanse for enkelte roller.

Equinor og Transocean har fått frist til 25. oktober 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77