Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Mongstad

Vi har ført tilsyn med Equinor Mongstad. Tilsynet var et storulykketilsyn, og temaet var beredskap, oppfølging av avvik og forbedringspunkt fra forrige års storulykketilsyn, samt implementering av nye krav i storulykkeforskriften.


Tilsyn etter forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykke i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer – storulykkeforskriften – koordineres av Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS). I henhold til føringer fra KFS skal det årlig føres storulykketilsyn på Mongstad.

Mål
Målet med oppgaven er å få en bekreftelse på at Equinor ivaretar kravene i storulykkeforskriften, inkludert føringer fra koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS). I 2018 er dette beredskap.

Resultat
Tilsynet identifiserte ett avvik fra regelverket. Dette gjaldt manglende strategi for å forebygge og begrense storulykker. Vi observerte også to forbedringspunkt. Disse gjaldt tilgjengelig elektronisk informasjon om sikkerhetstiltak, og innsending av beredskapsplan.

Equinor har fått frist til 14. desember 2018 med å redegjøre for hvordan avviket og forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77