Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Kårstø

I perioden 2.- 4. mai 2018 førte vi tilsyn med Equinor sin styring av risikoforhold i arbeidsmiljøet og tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning på Kårstø.


Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor sin styring av risikoforhold i arbeidsmiljøet samt tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning var i samsvar med regelverkets krav.

I tilsynet ble det også sett på hvordan Equinor sikrer at underleverandører og innleide arbeidstakere har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø når de har oppdrag på anlegget.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Oppfølging av tiltak og måling av effekt
  • Filterskifte på vernemaskene
  • Kartlegging av arbeid ved sigartank
  • Beskyttelse mot kontakt med varme flater
  • Risikovurderinger innen ergonomi
  • Risikovurdering av lange arbeidsdager og av arbeidsperioder

Equinor har fått frist til 16. august 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95