Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Johan Sverdrup boliginnretning

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og deres styring av logistikk, beredskap og arbeidsmiljø på boliginnretningen til Johan Sverdrupfeltet.


Tilsynet ble gjennomført fra 6. til 8. februar 2019.

Johan Sverdrupfeltet er under utbygging, med planlagt produksjonsstart i fjerde kvartal 2019. Tilsynet var en del av oppfølgingen av utbyggingsprosjektet og vår behandling av søknad om samtykke til bruk av boliginnretningen.

Boligmodulen lå under tilsynet ved Kværner på Stord og installasjon på feltet var planlagt i mars 2019.

Tilsynet ble utført med bistand fra Luftfartstilsynet for verifikasjon av helikopterdekket med tilhørende utstyr og systemer for drift.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at styring og oppfølging av fagområdene logistikk, beredskap inkludert helikopterdekk- og operasjoner samt arbeidsmiljø i prosjektfasen og i forbindelse med klargjøring til drift er i samsvar med myndighetenes krav.

Resultat
Hovedinntrykket etter tilsynet var godt.

Vi identifiserte to avvik fra regelverket. Dette gjaldt:

  • Vurdering av arbeidsmiljø i kranførerkabin
  • Tilrettelegging for sikker materialhåndtering på landingsområder

Det ble videre identifisert sju forbedringspunkt knyttet til:

  • Vedlikehold av offshorekran
  • Dokumentasjon på løfteinnretninger og utstyr for materialhåndtering
  • Dokumentasjon av løfteoperasjoner
  • Planlegging av arbeidsmiljøaktiviteter
  • Trening og øvelser
  • Egnethet av personer i beredskapsfunksjoner
  • Skilting og merking

Hva skjer videre?
Vi har bedt Equinor redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Fristen for dette er satt til 17. april 2019.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77