Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Johan Sverdrup

I perioden 31. mai og 1. juni 2018 førte vi tilsyn med prosessikkerheten på Johan Sverdrup. Tilsynsaktiviteten var knyttet til regelverkets krav til prosessikkerhet og hovedfokus var på prosessanlegget på P1-innretningen.


Mål
Det har vært uført en rekke tilsyn med Johan Sverdrup-prosjektet i forbindelse med design og bygging av innretningene som installeres på feltet. Prosessanlegget som skal installeres på Johan Sverdrup er nå tilnærmet ferdig, og vi ønsket å gjennomføre tilsynet for å se til at prosessikkerhet er ivaretatt i henhold til regelverkets krav.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.
 
Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:
 
Filosofi for brannintegritet til fakkelsystemet
Beregning av testintervall for instrumenterte prosessikringsfunksjoner

Equinor har fått frist til 20. august 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95