Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Johan Castberg

Den 5. og 6. juni 2018 førte vi tilsyn med planlegging og prosjektering av feltrør på Johan Castberg-innretningen.


Bakgrunn
Vi har tidligere i år vurdert plan for utbygging og drift (PUD) for Johan Castberg-innretningen. Både i forkant og under behandling av PUD har det vært dialog i forbindelse med valg av løsninger og design, deriblant utforming, tildekking og levetid på rørledningene. Det er knyttet stor oppmerksomhet til denne utbyggingen og vi ønsket å fortsette vår oppfølging for å få et innblikk i hvordan sikkerheten til rørledningssystemene er ivaretatt.

Mål
Målet med tilsynet var å se til at detaljprosjektering av feltrørledninger er i henhold til etablerte krav og standarder, samt å føre tilsyn med hvordan prosjektet utfører sin påseplikt mot entreprenør.

Resultat
Det ble ikke avdekket noen avvik under tilsynsaktiviteten.

Det ble identifisert to forbedringspunkt knyttet til:

  • Kvalitetskontroll av analyser og intern programvare hos leverandør
  • Oppfølging av leverandør

Equinor har fått frist til 15. august 2018 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77