Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor - Heidrun

I perioden 17. til 21. september 2018 førte vi tilsyn med prosessanlegg og transportsystem på Heidrun.


Bakgrunnen for aktiviteten er tidligere oppfølgingsaktiviteter mot Equinor knyttet til fleksible stigerør, samt oppfølging av observasjoner etter et tverrfaglig tilsyn i 2017, blant annet innenfor teknisk sikkerhet og prosess.


Mål
Målet med tilsynet var å følge opp integritets- og barrierestyring av fleksible stigerør og prosessanlegg med tilhørende sikkerhetssystem.

Resultat
Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Prosessnedstengningsfunksjoner (PSD)
  • Ytelseskrav til PSD-funksjoner

Det ble identifisert forbedringspunkt knyttet til:

  • Vedlikeholdsprogram på fleksible overføringsrør (jumpere)
  • Totaloversikt over barriere for å hindre lekkasjer (containment)
  • Oppfølging av teknisk tilstand
  • Passiv brannbeskyttelse av utstyr

Equinor har fått frist til 10. desember 2018 med å redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt selskapet om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77