Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Hammefest LNG

Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot styring av risiko i drift for Hammerfest LNG.


Ptil førte i perioden 21. – 23. august 2018 tilsyn Equinor og styring av risiko i driftssituasjonen for Hammerfest LNG.

Landanlegget Hammerfest LNG ligger på Melkøya utenfor Hammerfest og mottar og prosesserer naturgass fra Snøhvitfeltet.

Gjennom gransking av hendelser og gjennom det ordinære tilsynet har Ptil over tid erfart at det kan være mangler ved virksomhetenes styring av risiko i driftssituasjonen.

I dette tilsynet ønsket vi derfor å sette fokus på styring av risiko både i den daglige driftsituasjonen og i innsats og handling i ekstraordinære situasjoner, og på hvordan dette settes inn i et barriereperspektiv.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere at det på Hammerfest LNG er etablert nødvendige barrierer, og at det er et system for styring av risiko i driftsfasen.

Resultat
Vårt generelle inntrykk etter tilsynet er positivt.

Tilsynet identifiserte ingen avvik fra regelverket, men tre forbedringspunkt innenfor følgende områder:

  • Informasjon til og opplæring av nytilsatte operatører om risiko ved utføring av arbeid
  • Nattarbeid
  • Kartlegging av benzeneksponering

Vi har bedt Equinor innen 30. november 2018 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene vi har observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77