Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Gina Krog

Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot helikopterdekk og styring av beredskap på Gina Krog.


I perioden 11. til 14. juni førte vi tilsyn med helikopterdekk og styring av beredskap på Gina Krog-feltet, hvor Equinor er operatør.

Mål
Målet med tilsynet var å gjennomgå og vurdere ledelsens styring av beredskap på Gina Krog, samt å verifisere helikopterdekk og drift av dette om bord.

Resultat
Det ble ikke identifisert avvik i tilsynet. Vi identifiserte forbedringspunkt knyttet til kunnskap om ytelseskrav, beredskapsplan, øving og trening på bruk av personell-basket og verifisering av MOB-beredskap.

Vi har bedt Equinor innen 31. august 2018 gi oss tilbakemelding om hvordan de vurderer de forbedringspunktene vi har observert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77