Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor — fleksible rør

Vi har ført tilsyn med fleksible rør i Equinor Energy AS (Equinor).


Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynet er storulykkepotensialet knyttet til drift av fleksible rør. Det har de siste årene vært rapportert inn en rekke hendelser knyttet til disse, som òg er vist til i vår rapport om risikonivået på norsk sokkel (RNNP). Over 50% av Equinor sin produksjon går gjennom fleksible rør.

Mål
Målet med tilsynet var å få en oversikt over Equinor sin oppfølging av drift og vedlikehold på fleksible rør, samt å se til at de har en helhetlig tilnærming til sikker drift på disse, som er i samsvar med deres egne krav, og krav fra myndighetene.

Det ble ikke avdekket avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77