Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – feltrør og kontrollkabler

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) rettet mot selskapets oppfølging av stålrør, stålstigerør og kontrollkabler for driftsområde nord.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført 4. desember 2018.

Målet med tilsynet var å få en oversikt over Equinors oppfølging av stålrør, stålstigerør og kontrollkabler i driftsområde nord. Vi ønsket å se hvordan Equinor ivaretar en helhetlig tilnærming til sikker drift av utstyret, i tråd med petroleumsregelverket og selskapsinterne krav.

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt i tilsynet.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77