Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Equinor – Åsgard A

Vi har ført tilsyn med teknisk sikkerhet og beredskap, med bistand fra Luftfartstilsynet (LT), på Åsgard A. Tilsynet ble gjennomført i perioden 29. oktober til 8. november 2018.


Mål
Målet med tilsynet var å vurdere hvordan Equinor sikrer etterlevelse av myndighetskrav og egne krav knyttet til teknisk sikkerhet, barrierestyring og styring av beredskap, samt å verifisere helikopterdekk og driften av dette om bord på Åsgard A.

Resultat
Vi identifisert tre avvik knyttet til:

  • System for avviksbehandling
  • Barrierestyring
  • Varsel/melding om MOB-båt ute av drift på Åsgard A

Videre ble det identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Trening og øvelser
  • Redning av personell fra låsbare lugarer

LT identifiserte 13 avvik.

Under forutsetning av at de aktuelle avvikene korrigeres og at forbedringspunktene er tilfredsstillende vurdert tilrår LT at helikopterdekket på Åsgard A fortsatt aksepteres for helikopteroperasjoner.

Equinor har fått frist til 25. januar 2019 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77