Gå til hovedinnhold

Tilsyn med ENI Norge – Goliat

Ptil gjennomførte 15.-18. juni 2015 tilsyn med ENI Norge (ENI) på Goliat knyttet til fagområdet logistikk.


Tilsynet omhandlet materialhåndtering, løfteinnretning, løfteutstyr og sikker bruk av denne typen utstyr på Goliat.

Målet med tilsynet var å verifisere samsvar med regelverkskrav innen fagområdet logistikk.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Prosedyrer
 • Beskrivelse av sakkyndig virksomhet
 • Kompetanse
 • Beskyttelsesstruktur og laststropper
 • Materialhåndteringsplan
 • Løfteutstyr


Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Dokumentasjon
 • Stillasutstyr
 • Tilkomst for løfteutstyr
 • Tekniske funn løfteutstyr og stillas
 • Vedlikeholdshistorikk


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.
 

For pressehenvendelser, send e-post eller ring vårt sentralbord;
E-post: presse@ptil.no | 51 87 32 00