Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Eni Norge AS – Goliat-prosjektet

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 25.3 -08.04 2014 tilsyn med Eni Norge (Eni) og styringen av arbeidsmiljø i Goliat-prosjektet.


Mål
Målet med aktiviteten var å vurdere om Eni sin styring av arbeidsmiljø i ferdigstillingsfasen i Goliat-prosjektet var tilstrekkelig til å sikre samsvar med regelverkskrav innenfor arbeidsmiljøområdet.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Styring av arbeidsmiljø
  • Arbeidstakermedvirkning

 

Journal 2014/100

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064