Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Eni – instrumenterte sikkerhetssystemer

Vi har ført tilsyn med Eni Norges oppfølging av instrumenterte sikkerhetssystemer på Goliatfeltet.


Goliat er et oljefelt i Barents-havet, om lag 50 kilometer sørøst for Snøhvit. ENI er operatør for Goliat, som er bygget ut med en flytende, prosess-, lager- og boliginnretning av typen Sevan 1000. Åtte bunnrammer er koblet til innretningen. Stabilisert olje lastes over på skytteltankskip og transporteres til markedet, mens assosiert gass inntil videre blir reinjisert i reservoaret. Produksjonen startet i mars 2016.

I dagene 9. til 11. mai 2017 førte vi tilsyn med hvordan Eni Norges sikrer etterlevelse av myndighetskrav innen barrierestyring ved modifikasjoner på instrumenterte sikkerhetssystem.

Dette tilsynet var en delaktivitet i en tilsynsserie rettet mot Enis styring av risiko og forebygging av uønskede hendelser og ulykker på Goliat FPSO. Tilsynsserien pågår gjennom hele 2017.

Det er planlagt stor aktivitet knyttet til modifikasjoner på Goliat. Modifikasjonene omfatter også instrumenterte sikkerhetssystemer.

Tilsynet ble gjennomført i form av møter, presentasjoner og intervjuer med fagansvarlige hos driftsorganisasjonen for Goliat i Hammerfest og intervjuer med teknisk ansvarlig ved Enis hovedkontor i Stavanger.

Resultat
Tilsynet påviste ett avvik fra regelverkskrav. Dette gjaldt mangler med planlegging arbeidsprosesser. I tillegg ble det påvist et forbedringspunkt med hensyn til gassdeteksjon.

Vi har bedt Eni innen 31. august redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert, samt en vurdering av det forbedringspunktet som ble påvist.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77